Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Behöver din häck klippas och ses över?

Uppdaterad

Visst kan det vara härligt att se hur alla buskar och träd växer och tar plats under sommaren, men har du tänkt på att höga växter vid tomtgränsen kan vara en allvarlig fara för trafiksäkerheten. För att gemensamt öka säkerheten på våra bostadsgator är det viktigt att du som tomtägare ser över dina växter.

Vår miljö- och byggförvaltning har några tips på vad du som tomtägare kan göra för att förbättra sikten: 

  •  Du som har utfart mot gatan bör se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan. Sikten ska vara fri minst 2.5 meter från gata- eller gångbana. 
  • Du som har hörntomt som ligger vid gång- eller cykelväg bör se till att dina växter inte växer högre än 80 cm inom 10 m från tomthörnet.
  • Om du ska plantera stora buskar och träd ska detta göras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häckar- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen.

 Tillsammans hjälps vi åt att skapa en tryggare trafikmiljö!

Använd gärna appen "Felanmälan Säffle-Åmål" för att felanmäla hög växtlighet vid tomtgränsen.