Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Var hittar jag anmälan om grävningstillstånd?

Uppdaterad

Grävning i allmänmark

För att få gräva i allmän mark i Säffle och Åmåls kommuner krävs att ni får grävningstillstånd och att ni följer kommunens anvisningar för grävning i allmän mark.

Tänk också på att ni är skyldiga att begära en kabelanvisning före arbetets start så att inga kablar eller ledningar skadas. Detta ska göras redan i projekteringen av arbetet.

Logga in på:


Anvisningar och beskrivningar