Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Hur gör jag om jag vill fälla ett träd?

Uppdaterad

Om du vill fälla eller beskära ett träd som står på kommunens mark behöver du söka om tillstånd för detta.    

Ansökan om trädfällning

  • Skicka in en ansökan till oss och utifrån den åker vi ut till platsen och gör en bedömning.
  • Blanketten gäller både för Säffle och Åmåls kommuner.


Blanketten
Till e-tjänster/blanketter

Ifylld blankett skickas till:
Säffle kommun
Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål
66180 Säffle

Övrig information

Röjning av sly
Växtlighet i form av sly kan vara en början till ett nytt trädbestånd. Därför vill kommunen sköta om gallringen av sly, så att vi kan uppskatta vad som kan bli ett framtida träd. Om du har önskemål om att gallra sly ska du skicka in en ansökan. Alla arbeten med nedtagning av träd eller röjning, utöver de akuta, planeras till vinterhalvåret.

Anmäla träd
Felanmälan för nedtagning av träd kan du göra på våra respektive hemsidor. Du kan även göra en felanmälan genom vår app: "Felanmälan Säffle-Åmål" eller genom att ringa vår kundservice på 0533-68 17 50.

Läs mer på saffle.se

Läs mer på amal.se

Felanmälan saffle.se

Felanmälan amal.se

warning Created with Sketch.