Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Var lämnar jag invasiva växter?

Uppdaterad

För att förhindra spridning är det viktigt att avfall bestående av invasiva växter behandlas på rätt sätt. 

  • Växtavfall från invasiva växter ska lämnas i ordentligt sluten säck i brännbara fraktionen på Östby miljöstation. Informera gärna personal på plats.

 Östby miljöstation

Invasiva växter

De vanligaste växterna som finns i våra kommuner:

  • Jätteloka
  • Jättebalsamin,  
  • Parkslide
  • Blomsterlupin 

Information

Här hittar du ett informationsblad om invasiva växter


Läs mer på saffle.se

Läs mer på amal.se