Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

När blev teknik- och fritidsförvaltningen en gemensam nämnd?

Uppdaterad

Säffle och Åmåls kommuner kom överens om att från och med 1 januari 2011 inrätta en gemensam nämnd, kallad teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål, för samverkan inom kommunalteknik, fritid och lokalvård.

Säffle kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Säffle kommuns organisation. Utöver vad som följer av lag gäller fastställt reglemente. Kommunerna har upprättat ett samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

Den gemensamma teknik- och fritidsnämndens verksamheter styrs av de båda kommunernas visioner, övergripande mål och strategier.

Läs mer på saffle.se

Läs mer på amal.se

Guide taggad med: gemensam nämnd samverkan verksamheter visioner
warning Created with Sketch.