Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Vem ansvarar för renhållningen av kommunens gator och vägar?

Uppdaterad

Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för renhållningen och underhållet av kommunernas gator och vägar.

Läs mer på saffle.se

Läs mer på amal.se


Vi prioriterar uppsopning av glaskross men behöver få besked om var sådant finns. 

Vill du anmäla glaskross till oss, gå till: Felanmälan 

Renhållning av trottoarer/gångbaneutrymme åligger fastighetsägaren.

Upptagning av vinterns sandningssand

  • Vi påbörjar denna sopning så fort vintern är över.
  • Tänk på att trottoaren hör till fastighetsägare och ska hållas ren.
  • Häckrens och grovt trädgårdsmateriel får inte sopas ut i gatan.