Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Varför får jag faktura på grundavgift?

Uppdaterad

Ett abonnemang för hushållsavfall består av två delar. Den ena delen är grundavgift och den andra delen är hämtningsavgift.

Alla ägare av en fastighet i Säffle och Åmåls kommuner är skyldiga att betala en obligatorisk grundavgift för
renhållningsverksamheten. Denna avgift finansierar kundservice och kundregister samt att avgiften ger privatpersoner rätt att kostnadsfritt lämna sitt grovavfall till Östby miljöstation.

Grundavgiften är obligatorisk även om det finns ett uppehåll i hämtning av hushållsavfall på fastigheten.  Guide taggad med: avgift chatt faktura grundavgift kundtjänst avfall-renhållning renhållning
warning Created with Sketch.