Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Vad gäller vid översvämning i bostadshus?

Uppdaterad

Översvämning

Skulle olyckan vara framme och huset drabbas av en översvämning är det mycket viktigt att man så snabbt som möjligt rapporterar sin översvämning. Kom ihåg att kontakta ditt försäkringsbolag!

Checklista:

Dokumentera och fotografera gärna skadorna

 • Vid akut skyfallsöversvämning ring räddningstjänsten på 112.
 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
  Se däremot till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt alla inventarier som är känsliga för fukt.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygienen om det är avloppsvatten som tränger in.
 • Anmäl översvämningen till VA-enheten. Ring kundservice på teknik- och fritid på 0533 - 68 17 50. Efter kontorstid ring SOS Alarm på 054-83 06 90.
 • Ring ditt försäkringsbolag.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Eventuella ersättningskrav måste du skicka skriftligt.

Läs mer om översvämning på saffle.se

Läs mer om översvämning på amal.se


warning Created with Sketch.