Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Vad kan jag göra för att skydda mig mot källaröversvämning?

Uppdaterad

Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning, men det finns hel del som både du och kommunen kan göra för att minska riskerna. 

Klicka på länken nedan, saffle.se, där får du mer information om vad du som fastighetsägare kan göra för att minska översvämningsrisken när det gäller:

  • Avstängningsbar golvbrunn
  • Självstängande golvbrunn
  • Pumpning
  • Backventil
  • Provisorisk tätning
  • Koppla bort stuprör

Läs mer på saffle.se 

Läs mer på amal.se