Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Vad gäller vid översvämning i bostadshus?

Uppdaterad

Översvämning

Skulle olyckan vara framme och huset översvämmas är det mycket viktigt att man så snabbt som möjligt rapporterar sin översvämning. Kom ihåg att kontakta ditt försäkringsbolag!

Checklista:

Dokumentera och fotografera gärna skadorna

 • Vid akut skyfallsöversvämning ring räddningstjänsten på 112.
 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.
  Se däremot till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt alla inventarier som är känsliga för fukt.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygienen om det är avloppsvatten som tränger in.
 • Anmäl översvämningen till VA-enheten, 0533 - 68 17 50 eller varenhallning@saffle.se
 • Ring ditt försäkringsbolag.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Eventuella ersättningskrav måste du skicka skriftligt.

Läs mer om översvämning på saffle.se

Läs mer om översvämning på amal.se