Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Vem kontaktar jag för akut tömning av egen brunn/tank?

Uppdaterad

Journummer slamtömning

  • Ragn-Sells journummer: 070-927 25 55. Detta journummer gäller vardagar efter klockan 16:00, samt från fredagar 16:00 till måndag 07:00
  • Under kontorstid kontakta kundservice för vatten- och renhållning på varenhallning@saffle.se eller            0533-68 15 89, telefontid måndag-fredag 09:30-12:00


Läs mer på saffle.se

Läs mer på amal.se