Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Vem kontaktar jag för ett akut avloppsstopp när jag är ansluten till kommunalt VA-nät?

Uppdaterad

Har du fått stopp i avloppet och är ansluten till det kommunala va-nätet?

Vid akuta avloppsstopp kontaktar du:

Stena Recycling

Telefonnummer: 0520-47 70 00


Fastighetsägares villkor vid akuta avloppsstopp.

  • Reglerna för ersättning av åtgärder vid avloppsstopp är lika för Säffle och Åmåls kommuner. De grundar sig på bestämmelserna i VA-tjänstlagen.
  • Fastigheters avloppsbrunnar kan vara placerade på olika ställen och kan därför inte tekniskt behandlas lika.
  • Fastighetsägaren kan komma att få stå för kostnaden.
  • Visar det sig att felet ligger innanför anslutningspunkt (exempelvis på fastighetsägarens ledningar) får fastighetsägaren själv åtgärda och stå för kostnaden.

Om felet ligger på kommunens ledning

Om det, även i efterhand, visar sig att felet ligger på kommunens ledning så ersätter VA-kollektivet fastighetsägaren genom en utbetalning från kommunen


Läs mer på saffle.se

Läs mer på amal.se