Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Hur ansöker jag om bidrag till enskilda vägar?

Uppdaterad

Enskilda vägar

En del enskilda vägar får statligt bidrag, andra får kommunalt bidrag till drift och underhåll. Kraven är olika för respektive bidrag. Ett krav som gäller för såväl statligt som kommunalt bidrag är att den enskilda vägen ska vara öppen för allmän motorfordonstrafik.

Du kan ansöka om bidrag till enskilda vägar inom Säffle och Åmåls kommuner via e-tjänsten i vårt bokningssystem Interbook GO.

Till ansökan

Läs mer om vägbidrag på saffle.se

Läs mer om vägbidrag på amal.se

warning Created with Sketch.