Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Vem ansvarar för skrotbilar, fordonsvrak och felparkerade bilar?

Uppdaterad

Det är fordonsägaren som är ansvarig för sitt fordon. 

Fordon som lämnats på allmän plats.

Om fordonet är uppställt allmän plats (gator, parkeringar, torg, parker eller inom detaljplanegränser) har kommunen möjlighet att med hjälp av lagen om flyttning av fordon (1982:129) samt i vissa fall med hjälp av förordningen (1982:198) besluta om att fordonet skrotas.

Kostnader i samband med bortforsling av fordon bekostas av registrerad ägare.

Vill du rapportera in kan du använda kommunens app eller webbformulär.

Till felanmälan

Läs mer på saffle.se

Läs mer på amal.se