Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

När sker sopning och sandupptagning på våra gator?

Uppdaterad

Upptagning av vinterns sandningssand påbörjas så snart man kan bedöma att vintern är över och att eventuella snö och isvallar vid gatukanten har smält bort.

  • Fastighetsägare ska sköta renhållning av gångbaneutrymmena (trottoarer) utmed sina fastigheter. 
  • I de fall kantsten saknas räknas ett 1,2 m brett utrymme som gångbaneutrymme.
  • Alla fastighetsägare uppmanas att sopa ut sand från gångbaneutrymmet för att förbipasserande sopmaskin ska kunna omhänderta sanden.
  • OBS! Inget häckrens eller övrigt grovt trädgårdsmaterial får sopas ut i vägbanan.
  • Sanden kan sopas ut i gatan om det sker innan vi kommer och gör vår sandupptagning av gatan.
  • Efter att gatan sopats uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta gångbanans sand och inte sopa ut det i gatan.


Läs mer på saffle.se

Läs mer på amal.se

Guide taggad med: frågor och svar gatusopning kunskapsbanken sandupptagning sopning vårsopning
warning Created with Sketch.