Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Vad krävs för att anlägga små avloppsanläggningar?

Uppdaterad

För att anordna en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett (WC) eller för att ansluta WC till en befintlig anläggning, som tidigare bara belastats med vatten från bad, disk och dusch (BDT), krävs tillstånd från kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

  • För prövning/handläggning tas avgift ut i enlighet med den i kommunfullmäktige beslutade taxan för prövningar enligt miljöbalken.
  • Att inrätta en avloppsanläggning för enbart BDT (inget WC-vatten) är anmälningspliktigt.

Läs mer på saffle.se

Läs mer på amal.se

Här hittar du mer information som kan hjälpa dig vid planeringen av din nya avloppsanläggning

 

Guide taggad med: anordna avlopp enskilda lagar prövning regler utgift
warning Created with Sketch.