Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Vem sköter om gatubelysningen?

Uppdaterad

Gatuenheten ansvarar över att gatubelysningen fungerar.

Årligen görs två så kallade ronderingar då anläggningarna tänds upp och trasiga ljuskällor byts ut. Detta sker vanligtvis under perioderna september-oktober och februari-mars.

Felanmälan 

Till felanmälan saffle.se

Till felanmälan amal.se

Kartor över gatubelysningen i Säffle

Länk till kartor

Guide taggad med: belysning felanmälan lampor trasigt