Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Var kan jag lämna glödlampor och lågenergilampor?

Uppdaterad

Insamling av ljuskällor från hushåll

Förbrukade glödlampor och lågenergilampor har tidigare endast kunna lämnas av hushållen på Östby miljöstation men nu har antalet insamlingsplatser utökats till att även omfatta insamling i några butiker i Säffle och Åmåls tätort.

Inlämningsställen ljuskällor

Förbrukade glödlampor och lågenergi lampor kan du nu lämna på:

  • Östby Miljöstation
  • ICA Nära, Säffle
  • ICA Supermarket, Åmål

På butiker som säljer ljuskällor gäller "en-mot-en-principen", Du har alltså möjlighet att lämna in en förbrukad ljuskälla när du köper en ny.

warning Created with Sketch.