Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Vart kan jag lämna farligt avfall?

Uppdaterad

Du kan lämna farligt avfall på Östby miljöstation.  

Hur du sorterar farligt avfall

Guide om farligt avfall

Farligt avfall

 • Farligt avfall är sådant avfall som inte skall slängas i soppåsen eller spolas ner i avloppet. 
 • Exempel på denna typ av avfall är färg, lim, läkemedel, batterier, oljerester och lågenergilampor.
 • Det är viktigt att resterna lämnas i sin originalförpackning så att avfallet kan sorteras av personalen på rätt sätt.

Asbest

 • Allt material som innehåller asbest och som lämnas på Östby ska vara ordentligt inplastat och kunden ska kunna lasta i den själv. 
 • Ta kontakt med personalen för anvisning om var materialet ska läggas. 
 • En avgift tas ut av dig som avfallslämnare för att täcka transport och behandlingskostnad. 
 • Avgiften är för närvarande 2000 kronor exklusive moms/ton.

Invasiva växter

Växtavfall från invasiva växter ska lämnas ordentligt inneslutet i säckar i brännbara fraktionen på Östby miljöstation. Meddela gärna personalen på plats.

 • Jätteloka
 • Jättebalsamin 
 • Parkslide  
 • Blomsterlupin 

Läs mer om invasiva arter


Batterier

Förbrukade batterier kan lämnas på Östby Miljöstation, hos Teknik och fritid på Järnvägsgatan i Säffle eller på vissa återvinningsstationer runt om i våra kommuner.

För Åmåls kommun:

Åmåls Kommun

För Säffle Kommun:

Säffle Kommun

Guide taggad med: asbest avfall farligt kunskapsbanken miljö station
warning Created with Sketch.