Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Hur kan jag källsortera och återvinna mitt avfall?

Uppdaterad

Återvinningsstationer

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar finns på ett flertal platser både i och utanför våra tätorter.

Säffle Kommun

Åmåls Kommun

Hur ska jag sortera?

Information om sopsortering

Återvinningsstationer i Säffle tätort

 • Åmålsvägen
 • Annelundstorget
 • Norrlandsvägen
 • Guttane, Karlavagnsvägen 2
 • Bondevägen vid Sund

Återvinningsstationer utanför Säffle tätort

 • Värmlands Nysäter vid fotbollsplanen
 • Långserud vid ICA vid Hillerströms 
 • Svanskog centrum
 • Botilsäters lanthandel
 • Värmlandsbro

Återvinningsstationer i Åmåls centrum

 • Klövervägen 
 • Fågelmyrsvägen 
 • Norra Hamnplan    
 • Näsgatan 
 • Årjängsgatan

Här finns återvinningsstationerna på Åmåls landsbygd

 • Tösse järnvägsstation 
 • Fengersfors

Ansvar

Tömning och städning vid återvinningsstationerna sköts av FTI AB. Kontakta FTI om du vill göra en felanmälan på återvinningsstationen. 

Kontakt

FTI AB
Telefon: 0200 - 88 03 11 (gratis)

Läs mer på FTI.se

Information från FTI AB

Information om avfall och återvinning

Läs mer på saffle.se

Läs mer på amal.se