Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Vad gör jag om det är skräpigt vid återvinningsstationen?

Uppdaterad

Du kan rapportera in om nedskräpning vid en återvinningsstation via FTI:s hemsida eller ringa in.

Länk till felanmälan: https://www.ftiab.se/ 

Telefonnummer: 020-088 03 11