Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Var lämnar jag invasiva växter?

Uppdaterad

För att förhindra spridning är det viktigt att avfall bestående av invasiva växter behandlas på rätt sätt. 

  • Växtavfall från invasiva växter ska lämnas i ordentligt sluten säck i brännbara fraktionen på Östby miljöstation. Informera gärna personal på plats.

 Östby miljöstation

Invasiva växter

De vanligaste växterna som finns i våra kommuner:

  • Jätteloka
  • Jättebalsamin,  
  • Parkslide
  • Blomsterlupin 

Information

Här hittar du ett informationsblad om invasiva växter

Förekomst av invasiva växter bör rapporteras in till Invasivaarter.nu


Läs mer på saffle.se

Läs mer på amal.se

warning Created with Sketch.