Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Kan jag lämna in matolja och fett?

Uppdaterad

Använd miljötratten till matolja och fett

Miljötratten är ett helhetskoncept för att informera hushåll om hur använd matolja kan tas om hand och bli till en resurs, istället för att hamna i avloppen.

  • Miljötratten finns att hämta hos teknik- och fritidsförvaltningen, Järnvägsgatan 9, Säffle eller på förvaltningsbyggnaden Norrtull, Kyrkogatan 2, Åmål 
  • Häll i oljan i flaskan när oljan har svalnat
  • Lämna in flaskan till Östby miljöstation. 

I Säffle och Åmåls kommuner skickas oljan för energiåtervinning men målet är att materialåtervinna oljan och fettet till exempelvis biodiesel.

Läs mer på saffle.se

Läs mer på amal.se