Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

När är Östby miljöstation öppen?

Uppdaterad


Öppettider på Östby miljöstation

Entrégrinden låses vid stängningstid. Samtliga besökare ska dessförinnan ha lämnat området.  

Karta

Mellan Åmål och Säffles kommuner längs med E45:an ligger Östby miljöstation.