Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Hur gör jag för att byta till glesare tömning på mitt sopkärl?

Uppdaterad

Om man komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall (både vegetariskt och animaliskt) och sorterar det övriga hushållsavfallet och lämnar det på rätt avlämningsplats kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall av det brännbara hushållsavfallet. Du kan välja mellan att få hämtning med 4- eller 12-veckorsintervaller. 

Ansökningsblankett