Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Hur ofta kommer matavfallskärlet att tömmas?

Uppdaterad

Ditt matavfall kommer att tömmas med samma intervall som dina hushållssopor töms, alltså var 14:e dag. 

Både det gröna och det bruna kärlet kommer att tömmas vid samma tillfälle. Vår sopbil har två fack, och tömmer en tunna i taget.