Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Hur ska jag placera mitt sopkärl?

Uppdaterad

Placering

  • Ställ kärlet väl synligt på ditt hämtställe senast klockan 06:00 på din hämtdag.
  • Ditt hämtställe är lämplig plats inom 6 meter från där sopbilen kan stanna.
  • Placera kärlet med hjulen och draghandtaget riktade utåt mot sopbilen
  • Underlaget ska vara hårdgjort och stå slätt på plan mark och inte behöva lyftas över tröskel eller höga kanter.
  • Fyll inte kärlet med mer avfall än att locket kan stängas helt
  • Placera inga föremål på locket. 
  • Har du tillfälligt mer avfall så kan du beställa extra hämtning via kundservice för vatten- och renhållning.
    Här hittar du e-tjänsten för att beställa extra sopsäck
  • Har ditt kärl inte blivit tömt på grund av ovanstående punkter så kan du beställa extra hämtning mot avgift hos kundservice för vatten- och renhållning.

Länkar