Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Hur gör jag om jag vill dela sopkärl med min granne?

Uppdaterad

Önskar ni att dela sopkärl så är det till kundservice för avfall-renhållning man vänder sig. De handlägger anmälningar eller prövar ansökningar om undantag från reglerna.

Kundservice kan man nå på varenhallning@saffle.se eller på vår telefon 0533-68 15 89 måndag-fredag 09:30-12:00