Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Varför får jag faktura på sommar abonnemang?

Uppdaterad

Alla fritidshus där det uppkommer, kan uppkomma avfall ska ha ett abonnemang för sophämtning.

Kommunen där fastigheten är placerad har ansvar för att avfall samlas in och omhändertas. Ett abonnemang ska finns även om bara fastigheten används sporadiskt eller att små mängder hushållsavfall uppkommer.

Ett sommar abonnemang innebär att man har sophämtning var 14:de dag mellan 1 maj - 30 sep varje år.

Vänd dig till vår kundservice för renhållning om du vill veta vilken vecka och dag som just ditt kärl töms. Vår kundservice kan du nå på varenhallning@saffle.se eller vår kundtjänsttelefon 0533-68 17 89, öppet mellan mån - fre 09:30-12:00. 

Du kan också chatta med kundservice via kommunens hemsida.

Välkommen till oss med dina frågor.