Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Hur ska jag placera mitt sopkärl?

Uppdaterad

Placering

  • Ställ kärlet väl synligt på ditt hämtställe senast klockan 06:00 på din hämtdag.
  • Ditt hämtställe är lämplig plats inom 6 meter från där sopbilen kan stanna.
  • Placera kärlet med hjulen och draghandtaget riktade utåt mot sopbilen.
  • Underlaget ska vara hårdgjort och stå slätt på plan mark och inte behöva lyftas över tröskel eller höga kanter.
  • Fyll inte kärlet med mer avfall än att locket kan stängas helt.
  • Placera inga föremål på locket.
  • Har du tillfälligt mer avfall så kan du beställa extra hämtning via kundservice för vatten- och renhållning.
    Här hittar du e-tjänsten för att beställa extra sopsäck

Har ditt kärl inte blivit tömt på grund av ovanstående punkter så kan du beställa extra hämtning mot avgift hos kundservice för vatten- och renhållning. Kundservice når du på varenhallning@saffle.se eller på vår telefon 0533-68 15 89 måndag-fredag 09:30-12:00. Du kan även chatta med oss. Chatten når du via våra hemsidor amal.se eller saffle.se.

Säffle Kommun

Åmåls Kommun
Välkommen till oss med dina frågor!

Guide taggad med: extra placering sopkärl sopsäck tömning
warning Created with Sketch.