Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Varför är inte mitt kärl tömt?

Uppdaterad

Om ditt kärl inte är tömt kan det kan bero på olika anledningar:

  • att ditt kärl inte är utställt i tid, det ska vara utställt från 06:00 på tömningsdag.
  • att kärlet är överfullt - att locket på kärlet inte är helt stängt. Placera inga föremål på locket. 
  • att avfallet är felsorterat - att avfallet inte är brännbart, exempelvis glas.
  • att kärlet är felplacerat
  • kärlet är felvänt - hjulen och draghandtaget ska vara riktat mot sopbilen. Draghandtaget får inte blockeras av staket eller växtlighet. 
  • vägen fram till fastigheten/kärlet var inte plogad/sandad

Läs mer på saffle.se
Läs mer på amal.se

Har ditt kärl inte blivit tömt på grund av ovanstående punkter kan du beställa extra hämtning mot avgift hos kundservice för vatten- och renhållning via e-post till varenhallning@saffle.se. Du kan också ringa på 0533-68 15 89. Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt via din kommuns hemsida.

Guide taggad med: kärl soptunna tömning
warning Created with Sketch.